Ecobox BDT

Ecobox BDT är ett komplett integrerat system för rening av bad-, disk- och tvättvatten. Ett minireningsverk i toppklass som klarar de högsta kraven i Sverige. Helt utan förbrukningsmaterial.

Ecobox BDT bygger på samma teknik som övriga Ecobox-produkter

Ecobox BDT bygger på samma beprövade teknik som övriga produkter i Ecobox-serien. Kunderna får en produkt som
renar vattnet på riktigt från huset – utan att omfattande grävningsarbete behöver göras på tomten. Produkten har en förankring och är lätt att anlägga. Den är en enda integrerad enhet  som helt ersätter tvåkammarbrunn och markbädd.

Så fungerar denna avloppsrenare

Konstruktionen bygger på att syre tillförs systemet. Reningen sker med det organis­ka material som redan finns i avloppsvattnet. Tack vare aktiv syresättning blir systemet kompakt och helt integrerat. Det renade vattnet kan ledas bort genom en singelbädd.

Om en naturlig avrinning saknas kan den inbyggda pumpbrunnen användas för att leda bort det renade vattnet. I Ecobox BDT an­vänds inga förbrukningsmaterial. Slam­ ska tömmas en gång vartannat år. Installation av Ecobox BDT görs av oss på DalaFrakt.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret nedan!