Saltning

Spridning av vägsalt för att motverka is och damm

DalaFrakt åtar sig uppdrag med saltning av vägar mot halka vintertid och för att binda damm på sommaren.
Ta kontakt här för offert.

Vilka är uppdragsgivarna vintertid?

Vi utför uppdrag med saltning av de större vägarna åt Peab. Det rör sig endera om ren saltning, eller kombinationen saltsand. Tanken med saltsand är att saltet smälter isen, medan sanden ger grepp.

Vilka är uppdragsgivarna sommartid?

Sommarsaltning sker för att skapa dammbindning och utförs på grusvägar. Kommuner och vägsamfällighetsföreningar är de vanligaste kunderna. De kunder som vill utföra saltningen själva kan välja att endast köpa vägsaltet av oss.

Övriga tjänster

Grävning, kranbil, container, maskintjänster, spolning, slamsugning, snöplogning, sandning