Kranbils­transport

Vi lyfter och fraktar med kranbil

Kranbilstransporter innebär att kranförsedda lastbilar fraktar gods med byggmaterial, containrar eller fundament åt olika typer av kunder.
Kunder som ofta anlitar oss för denna tjänst är Dala Vatten & Avfall, Ramirent och olika byggföretag.

Kranbilstransport av byggmaterial, containrar och betongfundament

Det vanligaste uppdraget är frakt av byggmaterial till husbyggen, vägbyggen och takrenoveringar med mera. Frakt av betongfundament för avspärrning av vägar, transport av takstolar samt bortforsling av contrainrar hör också till våra uppdrag.

Vi lyfter ända upp på taket

Vid arbete med takrenovering är det vanligt att vi lyfter upp tegelpallarna på taket, något som effektiviserar arbetet på bygget. I samband med detta kan vi även ställa en container nedanför, som byggarbetarna på taket kan slänga avfall i. När projektet är klart hämtar vi containern och kör avfallet till återvinning eller deponi. Detta är ett bra exempel på den helhet vi på DalaFrakt kan erbjuda.

Det ingår också i affärsområdet transporter

Inom Transporter ingår även asfaltstransporter, maskintransport, miljötransporter och spannmålstransporter. Vi utför även specialtransporter.