Maskinpark

Maskinpark-dalafrakt

Här ser du vår maskinpark

Här kan du läsa mer om vilka typer av fordon vi har att tillgå.

 

Bilar/Lastbilar-dalafrakt

Våra bilar / lastbilar

2 axlade lastbilar

3 axlade lastbilar

4 axlade lastbilar

Lastväxlarbilar

Liftdumpers

Maskintrailers

Följebilar bred last

TMA-bilar

Vattenbilar

Lastbilar med sopaggregat

Lastbilar med sandspridare

Lastbilar med sidtipp

Kärror

2 axlade släp

3 axlade släp

4 axlade släp

2 axlade kranbilar

3 axlade kranbilar

4 axlade kranbilar

Slambilar

Spolbilar

Flisbilar

Timmerbilar

Asfaltsbilar

Asfaltstrailers

Skopbilar

Separatlastare

Huggbilar

Grusbilar

Schaktbilar

Kasettbilar

Fjärrbilar

Plogbilar

Saltbilar

Väghyvlar

Containerbilar

Dragbilar

 

Maskiner

Våra maskiner

Minigrävare

Hjulgrävare

Bandgrävare

Traktorgrävare

Hjullastare

Väghyvlar

Traktorhuggare

Sopmaskiner

Slåttermaskiner

Buskröjningsmaskiner

Plogmaskiner

Sandningsmaskiner

Sorterverk jord/grus

Sorterverk biobränsle