Integritetspolicy DalaFrakt

Vi är måna om att skydda den personliga integriteten för dig och behandlar information och personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. För oss är det viktigt att du känner dig trygg att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Information om hur vi behandlar och hanterar dina arbetsuppgifter hitta du nedan i DalaFrakts integritetspolicy.

Omfattning

GDPR (General Data Protection Regulation) är en lagstiftning som avser att reglera behandlingen av personuppgifter. Den ersätter den tidigare svenska motsvarigheten PUL (personuppgiftslagen) och den gäller för hela EU.
Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, behandlar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Vi redogör även för vilka rättigheter du har och hur du kan framföra klagomål till oss.
Dina personuppgifter kan vi behöva lagra till exempel för att du ska kunna beställa och köpa transportuppdrag eller material av oss. Uppgifter om dig kan även lagras när du registrerar dig på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig

DalaFrakt AB, org.nr 556607–9975, Limhagsvägen 2, 793 23 Leksand, är personuppgiftsansvarig för samtliga bolag som ingår i DalaFrakt-gruppen.
 

Vilken information behandlas?

På vår hemsida www.dalafrakt.se kan du lämna följande information: namn, telefonnummer, e-mailadress samt annan frivillig information gällande följande:
-anmälan till nyhetsbrev
-begäran om offert
-spontanansökan tjänst
När du besöker vår webbplats samlar vi i vissa fall automatiskt in information som skickas till oss från din dator eller annan enhet som du loggar in från., se vidare vår Cookiepolicy.

Information vi samlar in om dig

När du köper en tjänst eller material av oss behöver vi samla in följande information:
Personuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-mailadress, leveransadress och kontaktinformation.
DalaFrakt kan vidare komma att samla in andra uppgifter om dig, så som kreditupplysning eller navigationsinformation.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi samlar bara in uppgifter som är nödvändiga för att oss att fullfölja vår överenskommelse gällande leverans av tjänst eller vara samt för att följa gällande lagar och regler samt för att kunna administrera vår hemsida och vår verksamhet.
 
*Vi registrerar dig i vårt order/kundregister för att kunna utföra de tjänsterna och sälja och leverera det material vi kommit överens om.
*Vi skickar fakturor, kontoutdrag och betalningspåminnelser samt samlar in betalningar.
*Vi skickar ut nyhetsbrev
 

Överlämning av personuppgifter

Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter och för att följa gällande lagstiftning.
Vi kan även lämna ut uppgifter till:
*Leverantörer och underleverantörer, vilka hjälper oss att bedriva verksamheten och att genomföra de åtaganden vi har mot dig som kund.
*Tillsynsmyndighet, polisen, eller annan behörig tredje man, då det gäller att besvara frågor gällande en brottsutredning eller annan påstådd olaglig verksamhet.
*Kreditupplysningsföretag, som lämnar till oss uppgifter om din finansiella situation. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi bedöma risk och besluta om betalningsvillkor.
*Externt bolag som hjälper oss med hantering av inkasso och indrivning av fordringar.
 
Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part förutom det som anges i denna policy.
 

Var behandlar vi personuppgifterna?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom EU/EES. Det kan dock förekomma situationer där data över förs och bearbetas i ett land utanför EES (sk tredje land). Om detta sker kommer DalaFrakt att se till att detta ske på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden mot dig samt så länge det krävs enligt lagar och regler. Vi kan komma att behöva spara vissa uppgifter längre, exempelvis för att bevaka rättsliga intressen.

Avslut av konton

Enligt punkten ovan så kommer vi så snart som möjligt att ta bort dina personuppgifter från våra system. Vi jobbar regelbundet med att stänga och inaktivera konton som inte används samt att anonymisera data som vi behöver ha kvar för uppföljning av vår verksamhet.

Vilka rättigheter har du?

Du kan när som helst:
-Begära ut information om vilka uppgifter som finns om dig hos DalaFrakt
-Begära rättelse av felaktig information
-Begära radering (rätten att bli glömd)
-Begära dataportabilitet, dvs överföring av dina uppgifter till annan leverantör.
Om du önskar utnyttja någon av dessa rättigheter, var vänlig kontakta oss på 0247-647 00 eller info@dalafrakt.se
 

Cookie-policy

Vad är cookies?

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Du kan förhindra att cookies placeras i dina webbläsarinställningar. Genom att göra det kan du inte bli spårad av Facebook eller Google. Cookies på vår hemsida är inte nödvändiga och funktionalitet och användning förändras inte om du tackar nej till cookies.
 

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse samt för att kunna anpassa och göra information så relevant som möjligt för dig.
 

Cookies från tredje part

Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få bättre förståelse hur personer använder vår sida och hur de kommer in på den, vilket i sin tur hjälper oss i att förbättra vår hemsida och att skapa kampanjer. Dessa cookies innehåller inte information om vem du som besökare är.
 
Denna integritetspolicy & Cookie-policy uppdaterades senast 2022-05-16.