Integritetspolicy

Integritetspolicy DalaFrakt

Vi är måna om att skydda den personliga integriteten för dig och behandlar information och personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. För oss är det viktigt att du känner dig trygg att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Information om hur vi behandlar och hanterar dina arbetsuppgifter hitta du nedan i DalaFrakts integritetspolicy.

Cookie-policy