Här kan du bläddra igenom produkter i butiken.

0-125 Förstärkningslager

Används som fyllning och förstärkningslager vid uppbyggnad av vägar, industriplaner mm

0-150 Förstärkningslager

Används till Utfyllnad, fyllning och förstärkning av väguppbyggnad på sämre markbärighet mm

0-16 Asfaltskross

Används som slitlager på grusvägar, planer mm

0–16 slitlager

Används till översta lagret på en grusväg.

0–32 bergkross

Används som bärlager för att stärka vägar och dylikt.

0–4 stenmjöl

Används för plattsättning och skyddsfyllning. Kan även användas som jordförbättringar och även som ytlager fotbollsplaner och ridbanor mm

0–65 bergkross

Till förstärkning av skogsbilvägar.

0–8 Gjutgrus

Används vid gjutning / betongtillverkning

0–90 bergkross

Används som förstärkningslager till vägar, anläggningar och liknande.

4–8 makadam

Det här materialet används till vinterväghållning (sandningsmaterial).

Ecobox BDT

Ecobox BDT är ett komplett integrerat system för rening av bad-, disk- och tvättvatten. Ett minireningsverk i toppklass som klarar de högsta kraven i Sverige. Helt utan förbrukningsmaterial.

Ecobox small

Ecobox small är ett minireningsverk i toppklass som klarar de högsta kraven i Sverige. Reningsverket är anpassat för 1 hushåll med 5 personer. Ecobox small är det vanligaste av alla minireningsverk. Byggt i Sverige och för framtiden.

Kalksingel

Används på grusvägar, i grusgångar, parkeringsytor mm

Makadam 16-32 BK

Används som dräneringsmaterial kring husgrunder och i bl.a. trekammarbrunnar. Används även till att gjuta på (under betongplatta).

Makadam 2-5 BK

Används ofta till halkbekämpning, men också som ytlager till trädgårdsgångar, på gårdsplaner och i rabatter men även som dräneringsmaterial kring husgrunder, samt plattläggning.