Verksamhetspolicy

Omfattar Kvalitet, miljö, klimat och trafiksäkerhet

DalaFrakt ska ta ett aktivt ansvar för att samordna och tillgodose våra kunders behov av transport- anläggnings- och entreprenadtjänster.

DalaFrakt ska spela en aktiv roll i utvecklingen av regionen.

Med vår väl anpassade fordonsflotta, kunskap och flexibilitet skall vi erbjuda effektiva, hållbara och trafiksäkra tjänster med hög kvalitet inom transport, logistik, markentreprenad och anläggning.

Detta gör vi genom ständiga förbättringar av vårt arbetssätt, alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter samt övriga bindande krav.

Vårt övergripande miljö- och klimatmål är att minska vår klimatpåverkan och genom ständig förbättring och utveckling, i enlighet med Sveriges klimatlag - vara klimatneutrala senast år 2045. För att nå dit har vi uppsatta mål och handlingsplaner som ska eftersträvas av alla.
Vårt övergripande trafiksäkerhetsmål är att bidra till nollvisionen i trafiken. Vi vill uppfattas som en säker och trygg transportör! För att göra det framför vi våra fordon på tryggt och säkert sätt och vi följer de lagar och regler som finns.

Tillsammans bygger vi vägen mot framtiden på ett socialt, trafiksäkert och miljömässigt hållbart sätt.

Bolagets ledstjärnor är:

Effektivitet
Flexibilitet
Nytänkande
Engagerat av hela vårt hjärta

Policyn omfattar DalaFrakt AB och DalaFrakt Entreprenad AB med alla medleverantörer och inlejda entreprenörer. Den är väl förankrad och kommunicerad.

Styrelsen för DalaFrakt 2021-07-02