Vill du köpa grus? Beställ berg- och grusmaterial i Dalarna

Vad finns det för grus att köpa i Dalarna?

Här finns grus av alla de slag, matjord, anläggningsjord och annat. Se produkterna här nedanför.

0-125 Förstärkningslager

Används som fyllning och förstärkningslager vid uppbyggnad av vägar, industriplaner mm

0-150 Förstärkningslager

Används till Utfyllnad, fyllning och förstärkning av väguppbyggnad på sämre markbärighet mm

0-16 Asfaltskross

Används som slitlager på grusvägar, planer mm

0–16 slitlager

Används till översta lagret på en grusväg.

0–32 bergkross

Används som bärlager för att stärka vägar och dylikt.

0–4 stenmjöl

Används för plattsättning och skyddsfyllning. Kan även användas som jordförbättringar och även som ytlager fotbollsplaner och ridbanor mm

0–65 bergkross

Till förstärkning av skogsbilvägar.

0–8 Gjutgrus

Används vid gjutning / betongtillverkning

0–90 bergkross

Används som förstärkningslager till vägar, anläggningar och liknande.

4–8 makadam

Det här materialet används till vinterväghållning (sandningsmaterial).

Kalksingel

Används på grusvägar, i grusgångar, parkeringsytor mm

Makadam 16-32 BK

Används som dräneringsmaterial kring husgrunder och i bl.a. trekammarbrunnar. Används även till att gjuta på (under betongplatta).

Makadam 2-5 BK

Används ofta till halkbekämpning, men också som ytlager till trädgårdsgångar, på gårdsplaner och i rabatter men även som dräneringsmaterial kring husgrunder, samt plattläggning.

Makadam 2-6 BK

Används ofta till halkbekämpning, men också som ytlager till trädgårdsgångar, på gårdsplaner och i rabatter men även som dräneringsmaterial kring husgrunder, samt plattläggning.

Makadam 2-7 BK

Används ofta till halkbekämpning, men också som ytlager till trädgårdsgångar, på gårdsplaner och i rabatter men även som dräneringsmaterial kring husgrunder, samt plattläggning.