Visar alla 8 resultat

Används till översta lagret på en grusväg.

Bärlager för att stärka vägar och dylikt.

Stenmjöl

0–4 stenmjöl

Produkt som används för plattsättning och fyllnad. Kan även användas som jordförbättringar.

Till förstärkning av skogsbilvägar.

Berg- och grusmaterial

0–8 Gjutgrus

Används till betongtillverkning.

Används som förstärkningslager till vägar, anläggningar och liknande.

Det här materialet används till vinterväghållning (sandningsmaterial).

Till grusgångar och dräneringar.