Schaktning

Schaktning från DalaFrakt

I vårt entreprenadbolag utför vi många olika typer av entreprenader. Att vi kan schakta undan massor är en del av det.Till vårt förfogande har vi en stor maskinpark och kan därmed anpassa oss efter det aktuella projektet. Ta kontakt med oss här.

Vad innebär schaktning?

Schaktning innebär bland annat att mark förbereds inför byggprojekt. Man gräver bort otjänliga massor för olika infrastrukturprojekt, områden vägar mm. Med våra många fordon och maskiner ser vi till att massor grävs upp, transporteras bort och återfylls med tjänligt material från DalaFrakts många täkter.