Slam­sugning

Slamsugning av avlopp

Behöver du hjälp med slamsugning?
Vi hjälper både de som är anslutna kommunalt och de med enskilda avlopp.
Ta kontakt här för offert.

Varför behöver slam tömmas?

Alla avloppsbrunnar fylls förr eller senare med slam. Underhållstömning av slam sker för att hålla avloppet i bra skick. Genom att suga upp slam ur sina brunnar regelbundet undviks översvämning. Den som inte sköter sitt avlopp kan behöva tömma avloppet på slam akut.

Jag behöver slamtömning på mitt företag

Restauranger och liknande som bidrar med mycket fett till avloppet fyller upp sina brunnar med slam snabbare än andra. Om slamsugning inte sker i tid kan översvämning leda till miljöföroreningar. Ta därför som rutin att regelbundet tömma dina brunnar på slam. Ta kontakt med oss, så bokar vi in en tid.

Andra tjänster inom Anläggning

Grävning, kranbil, container, maskintjänster, spolning, snöplogning, saltning, sandning