Fjärrvärme

Fjärrvärmegrävning från DalaFrakt

Vår entreprenadavdelning utför schakt för fjärrvärme. För detta har vi en maskinpark med anläggningsmaskiner. Utöver själva grävningen kan vi även ta åt  oss att göra totalentreprenad inklusive rörarbeten.

Ta kontakt med oss här.

Vad ingår i grävning för fjärrvärme?

Grävningsarbetet är olika beroende på markförhållandena. Vi schaktar ur för fjärrvärmerör. Vi utför då ledningsbädd och kringfyllnad enligt AMA Anläggning.  Hör av dig till oss om du har några funderingar kring fjärrvärmegrävningar.