Dikning

Dikning och markavvattning – anlita oss för att leda bort vatten

Få hjälp med dikning av vatten och markavvattning av oss på DalaFrakt. Genom att avvattna diken bevaras både vägar och diken. Detta bör göras i god tid innan ett större vattenflöde väntas, som vid en större slutavverkning.

Ta hjälp med dikning

Vi hjälper samfällighetsföreningar, kommuner och fler med att dika och avvattna diken. På detta sätt undviks att grus, sand och jord fyller igen diket, som då förlorar sin dränerande funktion. Då undviks även att diket växer igen – något som annars är fallet med igenfyllda diken.

Vid markavvattning vid slutavverkning kan vi även erbjuda hjälp med borttransportering av virke. Läs mer om virkestransporter här.

Vad ingår i dikesrensning

I dikning ingår dels avvattning, och dikesrensning med kantskärning och rensning av diken för att återskapa dikets ursprungliga form. Det är vanligt att äldre vägar byggdes utan diken. Där behövs därför en upprustning. För optimal funktion vad gäller dränering bör diken kontrolleras och åtgärdas regelbundet.