Flis

DalaFrakt fraktar flis och sågspån i Dalarna med omnejd

Vi fraktar flis och spån åt sågverk, pappersbruk och värmeverk med flera. Vi kör även sågade trävaror och annat som ryms på denna typen av fordon. Ta kontakt med oss här om du vill boka transport av flis eller dylikt.

Vilka är uppdragsgivarna?

Vi kör flis- och sågspånstransporter från olika sågverk i Dalarna med omnejd. Det rör sig dels om cellulosaflis, som körs till pappersbruk, och torrflis, som fraktas till värmeverk. En del av restprodukterna vid sågverken transporteras även till pelletsindustrin.

Övriga tjänster inom Skog:

Industri, rundtimmer/virke