Vårt hållbarhetsarbete

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

DalaFrakt har som ledande princip att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling. Affärsverksamheten bedrivs på ett sätt som upprätthåller DalaFrakts värderingar, visar respekt för människor, samhälle och miljö/naturresurser. DalaFrakt ska möta och överträffa de förväntningar företagets intressenter har på DalaFrakts verksamhet.

Genom att fatta beslut som rättvist balanserar anspråken från olika intressenter bidrar DalaFrakt till en hållbar utveckling och tar sitt ansvar för gemensamma ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i dess omvärld. DalaFrakts intressenter vad gäller ansvarsfullt företagande omfattar kunder, ägare, medarbetare, samarbetspartners, leverantörer, miljön och samhället samt övriga intressenter som berörs av verksamheten.