Rundvirke / Timmer

Transporter till sågverk och pappersbruk

Vi fraktar rundvirke och timmer/massaved till sågverk och pappersbruk.
Timret hämtas på upplägg i skogen och körs ända fram till din anläggning.
Ta kontakt med oss här om du är intresserad av att bli kund.

Vilka är uppdragsgivarna?

Pappersbruk och sågverk i hela Sverige, med fokus på Dalarna med omnejd. Vi kan även tillhandahålla transporter av spån, flis och andra restprodukter vidare till värmeverk, pelletsindustri med mera.

Övriga tjänster inom Skog:

Flis, industri