Industri

Transporter av trä och betong till industriföretag

Vi fraktar brädor och andra trävaror samt betongprodukter till främst betongindustrin.
Ta kontakt med oss här om du är intresserad av att bli kund.

Vilka är uppdragsgivarna?

Betongindustrier i hela Sverige. Förutom trävaror transporteras betongfundament och andra betongprodukter.

Övriga tjänster inom Skog:

Flis, rundtimmer/virke