Container

Hyr en container av oss och få avfallet bortforslat

Tack vare vår bredd kan vi både erbjuda uthyrning av container och transport av containrar. En smidig lösning vid byggprojekt, husrenoveringar och liknande. Kontakta oss här vid intresse.

När är det behövligt att hyra container av DalaFrakt?

Vi brukar frakta ut containrar till byggprojekt som till exempel takbyten. På dessa blir det en hel del avfall, som gamla tegelpannor och emballage. De kunder som är miljömedvetna ser till att beställa ut flera olika containrar, vilket möjliggör sortering direkt på plats. När vi hämtar avfallet med anpassat fordon och åker till återvinning/deponi blir det enklare att lasta av och dessutom billigare än om sortering behöver ske på återvinningscentralen.

Vad händer med miljöfarligt avfall?

Vi transporterar dess avfall till rätt återvinningscentral i landet.

Finns det container i olika storlek?

Vi har flera alternativ vad gäller containerstorlek.

Vilka är våra containerkunder?

Återvinningsbolag, industrier, byggföretag, kommuner och privatpersoner.

Läs mer om våra övriga tjänster inom Anläggning här.