Plogning

Vi sköter din vinterväghållning

DalaFrakt åtar sig uppdrag med snöröjning, plogning, sandning samt med bortforsling av snön Ta kontakt här för offert.

Några exempel på uppdrag inom plogning och snöröjning

Vi utför uppdrag inom snöröjning med både lastbilar, hjullastare, väghyvlar och traktorgrävare, beroende på omfattning. Uppdrag med plogning sker åt statliga vägar, kommuner, företag, vägsamfällighetsföreningar och privatpersoner.

Snöhantering och bortforsling av snön tar vi också hand om.

Läs även om övriga tjänster inom Anläggning

Grävning, kranbil, container, maskintjänster, spolning, slamsugning, sandning, saltning