Buskröjning

Buskröjning – anlita oss för vägslåtter

Vi på DalaFrakt utför kantslåtter, dikesslåtter och buskröjning vid vägar. Våra främsta uppdragsgivare är driftområden, vägsamhällighetsföreningar och kommuner.

Varför utförs buskröjning och vägslåtter?

Slåtter utförs av trafiksäkerhetsskäl och estetiska skäl. När områden runt vägar och rondeller hålls i trim blir sikten bättre, samtidigt som det ser klart trevligare ut för de som vistas om närområdet.

Så gör du som vill beställa röjning av buskar eller vägslåtter

Ta sedan kontakt med oss här på DalaFrakt, så hjälper vi dig. Vi har maskiner och chaufförer som passar just ditt behov.

Övriga underhållstjänster

Grävning, kranbil, container, maskintjänster, spolning, slamsugning, snöplogning, sandning