Maskin­tjänster

Få hjälp med olika av-/på- lastningar, buskröjning eller snöröjning.

Maskintjänster varierar oerhört med våra anläggningsmaskiner. Lastning och avlastning med lastmaskin och underhåll i form av dikesröjning hör till några av våra uppdrag.
Ta kontakt för offert.

Några exempel på maskintjänster och uppdrag

Dålig sikt är ofta ett problem längs vägarna. Ett av våra uppdrag är att utföra buskröjning i dikena, något som förbättrar sikt och höjer trafiksäkerheten.

Våra hjullastare är ofta ute på uppdrag där det ska lastas på jord eller grus på en lastbil, eller där det är pallvis med gods som ska lastas av. Grävmaskiner och traktorgrävare kan även hjälpa till med olika former av grävuppdrag.

Läs även om övriga tjänster inom Anläggning

Grävning, kranbil, container, spolning, slamsugning, plogning, sandning, saltning