Väg­byggnation

Markförberedelse och byggnation av vägar

I vårt entreprenadbolag kan DalaFrakt Entreprenad AB ansvara för vägbyggnation och anläggningsarbete i samband med vägbyggen. Vi utför även hela entreprenader, så kallade totalentreprenader.
Tack vare lång erfarenhet av logistik, anläggningsarbete och en stor fordonspark kan vi erbjuda ett högkvalitativt arbete som håller tidsplanen.
Ta kontakt för offert.

Vilken typ av vägbyggnationer kan ni utföra?

Rondeller, gång- och cykelvägar, skogsbilvägar, asfalterade vägar och grusvägar. DalaFrakt Entreprenad utför schaktningsarbete och erbjuder försäljning av grus från grustäkter runtom i Dalarna.