Miljö­transporter

Det innebär miljötransporter

För DalaFrakt är miljöarbete en central del i verksamheten.
Vi kör avfall till återvinning, förbränning och deponi.
Vill du anlita oss, ta kontakt här.

Vilken typ av avfall körs?

Några konkreta exempel är bortforsling av emballage från byggen till återvinning och värmeverk och transport av glas från återvinningsstationer till fabriker som nyproducerar exempelvis flaskor. I arbetet ingår även transport av olika typer av aska från värmeverk, som kan återföras till naturen genom att det läggs ut på åkrar.

Kör ni även sopor?

Vi transporterar ert avfall genom att hämta containrarna från både kommuner, byggföretag och industrier. Dessa körs sedan till lämplig instans, för deponi, förbränning eller återvinning. Vi transporterar även många olika fraktioner från återvinningsstationer och dess centraler.

Det transporterar vi också

Inom  Transporter erbjuder vi även asfaltstransporter, kranbilstransportmaskintransport, spannmålstransporter och specialtransporter.

Ta kontakt med oss här om du behöver hjälp.