Sandning

Vi sandar dina vägar och andra ytor

DalaFrakt åtar sig uppdrag med sandning av vägar i samband med snöröjning.
Ta kontakt här för offert.

Några exempel på uppdrag med sandning

Uppdrag med sandning av vägar och andra ytor sker åt kommuner i Dalarna, större företag som Peab, Svevia, Skanska och NCC, vägsamfälligheter och vissa privatpersoner. Tjänsten sker ofta i samband med snöröjning/plogning.

Läs även om övriga tjänster inom Anläggning

Grävning, kranbil, container, maskintjänster, spolning, slamsugning, snöplogning, saltning