Sandupptagning och sopning

Sandupptagning – anlita oss för sopning av vägar

Få hjälp med sandupptagning av oss på DalaFrakt. Vi hjälper samfällighetsföreningar, kommuner och fler med sopning av vägar.

Varför utförs sandupptagning?

Under våren görs sand- och grusupptagning av det material som använts för halkbekämpning under vintern. Sandupptagningen är viktig och görs av flera skäl. Sand och grus som tas upp återanvänds i största möjliga mån, vilket gynnar miljön. Andra skäl är trafiksäkerhet, det är ju lätt att få sladd på en grusig asfaltsväg, och trivsel.

Vilka är kunderna?

Uppdrag med upptagning av grus och sand görs i regel åt samma leverantörer som beställer sandning på vintern: kommuner i Dalarna, större företag som Peab, Svevia, Skanska och NCC, vägsamfälligheter med flera.

Så gör du som vill beställa sandupptagning

Ta sedan kontakt med oss här på DalaFrakt, så hjälper vi dig.

Övriga tjänster

Grävningkranbilcontainermaskintjänsterspolningslamsugningsnöplogningsandning