Certifieringar

Certifieringar-dalafrakt

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018

För att leva upp till våra kunder, delägare och anställdas krav och förväntningar arbetar vi systematiskt med att nå uppsatta kvalitet- och hållbarhetsmål.

Som ett bevis på vårt systematiska arbete är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015, kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001:2018

Miljötänk-dalafrakt

Här finner du vårt certifikat med Fair Transport

Att vi innehar detta certifikat innebär att vi föregår med gott exempel och visar vad vi gör för att ta ansvar, köra trafiksäkert och tänka klimatsmart.

CE Certifikat täkter-dalafrakt

Här finner du våra CE Certifikat för täkter.

Att ha en CE Certifiering för täkter innebär att vi kvalitetssäkrat vårt material.