Certifieringar-dalafrakt

DalaFrakt är certifierade enligt ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

För att kunna leva upp till våra kunders förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med både kvalitet och miljö, och vi gör hela tiden förbättringar.

Som ett bevis på vårt åtagande är vi ISO-certifierade enligt både ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015, vilka är den internationella standarden för kvalitets- och  miljöledningsstandard.

Här finner du vårt certifikat med Fair Transport

Att vi innehar detta certifikat innebär att vi föregår med gott exempel och visar vad vi gör för att ta ansvar, köra trafiksäkert och tänka klimatsmart.

CE Certifikat täkter-dalafrakt

Här finner du våra CE Certifikat för täkter.

Att ha en CE Certifiering för täkter innebär att vi kvalitetssäkrat vårt material.