VA och el

Vi gräver för vatten, avlopp och elledningar

Behöver du gräva för vatten och avlopp eller el? Ska du dränera för husgrund? Vi på DalaFrakt kan hjälpa med grävning, dikning, dränering och bortforsling av schaktmassor. Oavsett storlek på tomt har vi anläggningsmaskiner med förare som passar ändamålet. Vår vana trogen, levererar vi ett resultat med högsta kvalitet. Kontakta oss här.

Vad ingår i grävning för VA och el?

Vi inleder med att undersöka omfattningen för uppdraget. Därefter får du en offert på planering, grävning och eventuell transport/bortforsling. Om du tackar ja till denna inleds projektet enligt tidsplan. Vi använder maskiner som passar uppdraget, vilket innebär minmal åverkan på trädgårdar och gräsmattor där det är relevant.