Vallviks bruk ger förnyat förtroende till DalaFrakt för transporter

Vallviks bruk väljer återigen DalaFrakt för transporter

DalaFrakts treåriga avtal med Vallviks bruk går ut sommaren 2022. Runt nyår avgjordes upphandlingen om de nästkommande årens transporter – och Söderhamnföretagets val föll återigen på DalaFrakt.

– De håller bra kvalitet och ett marknadsmässigt pris. Vi har bra erfarenhet av dem, förklarar Mikael Jonsson, råvaruansvarig på Vallviks
bruk.

Melitta – Vallviks bruks kund

– Vallviks bruk är en massaproducent som gör specialmassa. Vi är specialister på filter för till exempel fordon och kaffe, berättar Mikael Jonsson. Tillverkningen består i att göra recept på massa till olika kunder. Ett exempel är kaffetillverkaren Melitta. Några andra produkter från Vallviks bruk är isolationspapper till strömkablar och skriv-/tryckpapper. För det sistnämnda har efterfrågan minskat från att utgöra 50 procent av omsättningen ner till cirka 20 procent. Sannolikt beroende på digitaliseringsprocessen i samhället. Vallviks bruk har en produktionskapacitet på 240 000 ton massa.

Spån och bark

Uppdraget från Vallviks bruk har bestått i att transportera biobränsle till bränsleförbrukare i regionen, som till exempel värmeverk. Hur stort åtagande som krävs från DalaFrakts sida varierar med årstiden. Runt 160 lastbilar med spån och bark körs per månad under högsäsong, och beräkningen är att det blir några bilar färre under de varma årstiderna. Uppdraget kommer att löpa i minst två år och handlar om en energimängd som motsvarar 4500-5000 villor (120 GWh).

– Det här är en viktig transport för oss. Vi vill ha bra fördelning på uppdragen geografiskt i vårt täckningsområde, säger Fredrik Engström, DalaFrakts affärsområdeschef för Skog och industri.

Postad i: