Samarbete över gränser i uppdrag åt Falu Energi & Vatten

Flisbil Hjullastare

DalaFrakt och Ernsts Express har ingått i ett unikt samarbete efter en vunnen upphandling åt Falu Energi & Vatten. Uppdraget innebär dagliga transporter till och från Falu Återvinningscentral samt transporter från Västermalmsverket i Falun.

– Båda företagen ser jättepositivt på att samarbeta, berättar Roger Odheden, marknadschef på DalaFrakt.

Tre avtal har blivit ett

Tre avtal har blivit ett när Falu Energi & Vatten stärker sitt samarbete med DalaFrakt. Uppdraget gäller transport av avfall från Västermalmsverket, transport av pellets samt transporter till och från Falu Återvinningscentral. Transporterna kommer att ske sju dagar i veckan, året runt.

– Tanken är att få synergieffekter. Om en bil har lite att göra någon dag, kan de andra avlastas. Det blir en enkelhet i att bara ha en leverantör att jobba mot.

DalaFrakt vann upphandlingen. Valet att samarbeta med Ernsts Express har att göra med att detta åkeri hade hand om transporterna till och från Falu ÅVC tidigare.

“Enkelhet och trygghet”

– Samarbetet med Ernsts Express handlar om enkelhet och trygghet för kunden. Och för att säkerställa kvalitet. De är vana vid det här uppdraget, säger Roger Odheden.

Han poängterar att DalaFrakts hela organisation finns bakom samarbetspartnern. Vid perioder med ökad belastning kommer DalaFrakts bilar och chaufförer att sättas in.

Delen av uppdraget som rör Falu ÅVC handlar dels om att transportera in avfall från kommunens avfallsstationer till centrala anläggningen, dels om daglig hantering inne på Falu ÅVC och dels om transporter från ÅVC till externa destinationer. Externa destinationer är exempelvis Bäckelundsverket i Borlänge, Fågelmyra, Västermalmsverket och Stenas anläggning.