Två nya nominerade till DalaFrakts Samhällsbyggnadsstipendium

DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium på 50 000 kr går till den som på ett spännande sätt har bidragit till samhällsutvecklingen i Dalarna.
Här presenterar vi två nya namn av sex nominerade:
Diana Xhemshiti, Borlänge och Fredrik Löfgren, Sifferbo. Tidigare presenterade är Eva Janson, Leksand och Markus Svensson, Rättvik.


Diana Xhemshiti – hjälper utsatta pojkar in i samhälle

För många pojkar mår dåligt och är utsatta i det hårda klimat och de hårda krav som skapats i samhället. Vilket leder till att de börjar använda droger och riskerar att hamna i kriminalitet. Många pratar om det och har synpunkter, få gör någonting.
Diana Xhemshiti, från Borlänge, agerar genom att ha startat ett HVB-hem i Smedjebacken för pojkar från 14 till 18 år, som finns i riskgruppen. Därför är hon nominerad till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium.

Diana Xhemshiti
Diana Xhemshiti, bosatt i Borlänge, nominerad till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium.

– Det är roligt att bli nominerad och samtidigt viktigt att det här problemet uppmärksammas. Jag är nämligen en person som gärna vill hjälpa människor som har problem, säger Diana Xhemshiti.
Detta har präglat hennes yrkesliv. Efter en gedigen utbildning och ett långt yrkesliv kring detta, både kommunalt och i privat regi, startade hon nyligen ett eget företag som bedriver vård och behandling för unga pojkar, Morgården i Smedjebacken.  Ett HVB-hem med plats för nio personer.
– Jag har en bestämd uppfattning om hur man ska arbeta för att hjälpa dessa pojkar. Det är min drivkraft att hjälpa dessa ungdomar.
Hennes idé ut såhär: Målgruppen är pojkar som vistas i olämpliga miljöer, testar droger, ofta en psykisk ohälsa och har ett hotfull aggressivt beteende och visar kriminella tendenser. De har svårigheter i relationer och tilliten till vuxenvärlden då deras liv präglats av svek och utanförskap. Hon vill kunna påverka dem i unga år.
– Vi arbetar med metoden ART, ilskekontroll, moralträning och social färdighetsträning. Vi har lektioner med ungdomarna och rollspel för att synliggöra beteendet. Målet är att ge dem verktyg att kunna hantera ilskan bättre och hitta ett konstruktivt sätt att hantera andra utmaningar de ställs in för säger, Diana Xhemshiti..
Detta är pojkar som kommer från hela Sverige och har både svensk och utländsk bakgrund. 
– Min vision med det här HVB-hemmet är att kunna ge de här killarna ett nytt sätt att se på framtiden och inte hamna i droger och kriminalitet, säger Diana Xhemshiti.

Fakta/ Diana Xhemshiti
Bor: Borlänge.
Ålder: 43.
Familj: Man och två barn.
Fritidssysselsättning: Vara ute i skogen, spela poker – fast utan pengar som insats.
Motivering: ”Diana Xhemshiti har öppnat ett HVB-hem i Smedjebacken för att hjälpa unga pojkar att komma in rätt i samhället. När andra ger upp ser hon möjligheter att skaffa dessa pojkar trygghet och ordning i livet. Här skapas förutsättningar för nästa generation att växa upp i Dalarna.”


Fredrik Löfgren – hjälper elever som har för lätt i skolan

I den svenska skolan läggs stora resurser på att hjälpa ungdomar som har svårt att hänga med i undervisningen. Samtidigt upplever många elever skolan som en mardröm eftersom de är understimulerade och inte får möjlighet att utvecklas.
Fredrik Löfgren, från Sifferbo, arbetar med att hjälpa och stimulera denna kategori i samhället. Därför är han nominerad till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium.

Fredrik Löfgren
Fredrik Löfgren är nominerad till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium.

– Det är viktigt att vi lyfter fram den här kategorin elever som ofta glöms bort. Många ser detta som ett lyxproblem, men verkligheten är en annan. I Sverige har två till fyra procent av eleverna så lätt för sig att de är understimulerade och mår dåligt i skolan, säger Fredrik Löfgren.
Han led själv i skolan och tvingades ofta sitta av många lektioner utan att göra något.
– Jag gjorde snabbt mina uppgifter och fick sedan vänta på de andra i klassen tills dagarna tog slut. Ingen gav mig någon utmaning.
Fredrik Löfgren berättar att ibland fick han skäll när han påpekade för läraren att denne lärt ut fel fakta.
– Detta är ett problem som finns från grundskolan till universitetet. Samhället förlorar mycket på att inte ge utmaningar till de som har det lätt i skolan. Här pratar vi om personer som kan bli företagsledare eller innovatörer och som sedan i sin tur skapar arbetstillfällen, säger Fredrik Löfgren.
Han ägnar mycket tid åt att föreläsa i skolor om det här ämnet. Ungdomarna når han bland annat genom att arrangera matematik- och programeringsläger och så kallade matteträningar.
Fredrik Löfgren driver två aktiebolag. Ett driver han ensam och föreläser. Ett annat där han tillsammans med tre andra utvecklar robotar och artificiell intelligens. Han är också anställd av Linköpings universitetet för att jobba med humanoida robotar. 
– Här finns en spännande framtid. Tänk när en familj äger en robot som kan gå ut med hunden om det regnar. Eller har en robot som kan laga mat, säger Fredrik Löfgren.

Fakta/Fredrik Löfgren
Bor: Sifferbo/Linköping.
Ålder: 26.
Familj: Sambo.
Fritidsintressen: Programmera robotar och undervisa i matematik.
Motivering: ”Elever med särskild begåvning måste också få stimulans att fortsätta utvecklas. Därför åker Fredrik Löfgren runt i landet med ambitionen att stimulera och hjälpa pedagoger att ta hand om elever som ligger långt framme i utvecklingen. Alla måste få stimulerande utmaningar i skolan. Fredrik är också framstående i robotutveckling för framtiden.”


Fakta/DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium 2018
Stipendiet på 50 000 kronor går till den eller de bidrar till en god samhällsutveckling i Dalarna. Sex personer är nominerade till den stora prisdelningen den 8 februari i samband med matchen Leksand–Almtuna. Juryn består av Christer Gruhs, medieprofil, Rolf Hammar, Vasaloppsprofil, Marie Folkesson, kulturprofil i Leksand, Lena Lagestam, rådgivare kommunikation företagare, Birgitta Bogren, samhällschef i Orsa, Salka Börjeson Eynon, hotellägare, Anders Hansson, konsult kommunikation, Mats Aspemo, VD DalaFrakt.