Trivseln mycket hög hos DalaFrakt

kurva från medarbetarundersokning dalafrakt

DalaFrakts anställda ger sin arbetsgivare ett strålande omdöme i den årliga medarbetarundersökningen.

– DalaFrakt har haft en jättefin utveckling. För fyra år sedan var DalaFrakt “nere i källaren” och hade mycket låga betyg i medarbetarenkäten. Nu ligger vi istället resultatmässigt bland top of the line-företagen, säger Mikael Kjällbring, HR-ansvarig på DalaFrakt.

Alla svarar på enkäten

DalaFrakt genomför sin medarbetarundersökning en gång per år genom att skicka en enkät till samtliga medarbetare. Svarsfrekvensen brukar vara 100 procent.

– Alla företag är skyldiga att ta reda på hur det ser ut med den psykosociala arbetsmiljön. Då får vi vägledning, så vi kan göra prioriteringar för det fortsatta personalarbetet, säger Mikael Kjällbring.

I enkäten ingår frågor inom områdena information, kommunikation, ledarskap, trivsel, motivation och utveckling. Det ställs även frågor om kränkande särbehandling förekommer (sexuellatrakasserier, mobbning, rasism).

– Glädjande nog förekommer ingenting sånt, säger Mikael Kjällbring.

Han berättar att utvecklingsområden självklart finns, men ingenting är kritiskt eller brådskande idag.

Från negativt nyckeltal till långt över medel

Utifrån frågan om medarbetarnas sannolika benägenhet att rekommendera DalaFrakt som arbetsgivare räknas ett internationellt vedertaget nyckeltal fram. Genomsnittsföretaget ligger på ett nyckeltal runt 10, men för DalaFrakt är medeltalet 28 vilket anses väldigt högt.

– För bara fyra år sedan var vi nere på ett minustal, så det har hänt väldigt mycket. Exakt vad är det som har hänt?

– Det som jag ser är att det finns en tydlig affärsplan nu, den visar vart vi ska, vad företaget står för och ger en tydlig struktur. Och så görs uppföljningar aktivt. En annan viktig aspekt är det prestigelösa ledarskapet. Här är det ingen som pekar med hela handen, säger Mikael Kjällbring.

Han vill slå ett slag för medarbetarundersökningar även för resten av organisationen:

– Jag rekommenderar våra medlemsåkerier att göra det här också. Det är viktigt att ha ett bra samspel med medarbetarna.