Hyr container i Borlänge

Behöver du en container i Borlänge med omnejd?

Vi erbjuder containeruthyrning och containertransport. Detta är en enkelt och bra lösning vid exempelvis husrenoveringar och liknande. Kontakta oss här.

När är det behövligt med containerhyra i Borlänge?

Vad händer med miljöfarligt avfall i Borlänge?

Avfall transporteras till rätt återvinningscentral i landet.

Finns det containrar i olika storlek?

Vi har flera alternativ vad gäller containerstorlek. Ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Vilka är era kunder inom denna tjänst

Återvinningsbolag, industrier, företag inom byggsektorn, kommuner och privata kunder.

Läs mer om våra tjänster inom Anläggning.