Stort uppdrag i Rättvik för DalaFrakt Entreprenad

DalaFrakt Entreprenad ska utföra VA-uppdrag i Backa, Rättvik

DalaFrakt Entreprenad har vunnit ett större uppdrag med Dala Vatten och Avfall AB. Det rör sig om grävning och sprängning för vatten och avlopp till cirka 140 hushåll i byn Backa, Rättvik.
– För DalaFrakt Entreprenad är det här ett stort jobb. Det är bra för bolaget, säger Magnus Lindblad, affärsområdeschef för DalaFrakt Entreprenad.

Sprängning behövs

Projektet planeras att påbörjas under hösten och beräknas att ta cirka två och ett halvt år att slutföra. Anledningen är att det är mycket sten i marken, vilket kräver sprängning. Dessutom är det en ledningsdragning på hela 12,5 kilometer. Två större pumpstationer och 23 LTA-stationer ingår i entreprenaden.
– Det är inga konstigheter, men det tar tid, säger Magnus Lindblad.

Inga gamla ledningar

En fördel med projektet är att det inte finns ledningar i Backa sedan förut.
– Inga gamla ledningar att bråka med, sammanfattar Magnus Lindblad.
På frågan om vad som bör tas i beaktande i projektet svarar Lindblad att lyhördheten gentemot de boende är viktig.

Vilka fördelar ser du med detta projekt?
– I förlängningen är det bra för miljön. Det blir slutåkt med slambilar för att tömma tankar hela tiden.