Stort entreprenaduppdrag i Mora

DalaFrakt har utfört ännu ett entreprenaduppdrag åt Mora kommun.
Uppdraget handlade om att bygga ett helt nytt handelsområde i området Färnäs Kvarn, Mora.
Det innebar att skapa gator, vattenledningar och avlopp genom att schakta, gräva och asfaltera. Vi byggde även stora dammar för dagvatten. Det innebar att vi totalt byggde ca 1000 meter vägar och 1000 meter vatten- och avloppsledningar.
Arbetet färdigställdes senhösten 2019.