Storprojektet Röda Vägen i full gång

röda vägen

DalaFrakt Entreprenad är mitt uppe i sitt största projektet någonsin. Den totala ombyggnationen av Röda Vägen i Borlänge ska vara klart i november i år.

– Syftet med projektet är att skydda de oskyddade trafikanterna och förbättra både för dem och fordonstrafiken. Det blir smalare väg för bilar och bredare gång- och cykelväg, säger Jonas Jonsson, projektledare från Borlänge Energi.

Försenat projekt, som ska bli klart i tid

Det är Borlänge Energi och Borlänge kommun som äger projektet. Gång- och cykelvägen under E16/Tjärnavägen ska anslutas med tidigare ombyggnad av Hagavägen, som skett i fyra etapper. Under några år har det varit en del hinder för trafikanter på grund av projekten, men nu kommer det att bli en förbättring för såväl gående och cyklister som bilar.
– Vi fick en liten senare start än planerat, men kommer att bli klara enligt plan. Det som kommer att återstå är att lägga topplagret med asfalt i vår. Det är för kallt för att utföra detta i november, säger Jonas Jonsson.

Vägar, VA och belysning

Projektet startade i maj 2022 och är tänkt att vara klart i november 2022, då Röda Vägen invigs igen.

– Det är inspirerande att få ett större jobb. Och det är en stor utmaning. Vi är sju-åtta personer och fyra maskiner som jobbar, säger Magnus Lindblad, entreprenadchef på DalaFrakt Entreprenad.

Projektet innefattar arbete med väg, gång- och cykelväg, vatten och avlopp och belysning. Det totala värdet på DalaFrakt Entreprenads uppdrag är runt 20 miljoner kronor.

– Vi ska göra nya gång – och cykelvägar och nya beläggningar på gator. Det är 10 000 kvadrat beläggning som ska på under upprustningen. Det är en jättestor fjärrvärmeledning som ska bytas ut också. Och 40 dagvattenbrunnar som sätts, säger Magnus Lindblad.

Ganska kort tid för ett så stort projekt?

– Det är intensivt, men vi matar på och jag tvivlar inte på att vi tar det i hamn, säger Magnus Lindblad.

Han berättar att DalaFrakt Entreprenad går från en omsättning på 0 till 70 miljoner på endast fyra år. Ett resultat av affärsframgång, och även förmågan att leverera och skapa förtroende.