Snöröjning i Borlänge och Ludvika

DalaFrakt har fått två nya uppdrag som gäller snöröjning. Det handlar om plogsträckor i Borlänge och Ludvika.
För DalaFrakt är detta två nya områden. Men ”Perra” Gustafsson på DalaFrakt försäkrar att det är erfarna snöröjare som nu etablerar sig i Borlänge och Ludvika:
– Vi på DalaFrakt har en stor kunskap inom det här området. Det har vi redan visat i länets norra delar. Det kommer vi nu att visa även i Borlänge och Ludvika.
Avtalet gäller på ett år.