DalaFrakt är medlem i Fair Transport

Det är grundat av Sveriges Åkeriföretag vilket innebär att när du handlar av DalaFrakt så köper du en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö.
Du handlar också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

Vi föregår med gott exempel och visar vad vi gör för att ta ansvar, köra trafiksäkert och tänka klimatsmart.

• Vi följer trafikregler och hastighetsbegränsningar

• Vi följer regler om kör- och vilotider

• Vi lastar och säkrar godset korrekt

• Vi använder bara besiktigade fordon

• Vi är utbildade i sparsam körning

• Vi arbetar aktivt för att minska bränsleåtgången

• Vi tillhandahåller verktyg för att beräkna miljöpåverkan

• Vi följer gällande kvalitets- och miljöplaner

Mer information hittar du på www.fairtransport.se