Samhällsansvar-dalafrakt

Vi tar ansvar, fullt ut.

När du väljer oss som transportör av dina varor, eller leverantör av våra tjänster så kan du vara trygg med att vi tar ansvar, fullt ut.

Vi levererar hållbara transportlösningar. Varje dag transporterar vi varor som gagnar människor i hela Sverige. Tack vare en skicklig transportledning och engagerad personal, från ledning till utförare, ser vi till att belasta miljön så lite som möjligt.

Vi mäter bland annat lastfyllnad, så att vi transporterar maximal godkänd vikt på varje fordon, samtidigt som vi tävlar om att köra så bränslesnålt som möjligt.