Samarbete som skapar möjligheter

DalaFrakt har inlett ett spännande samarbete med Ecotech.
Det är ett företag som bland annaterbjuder kemikaliefria reningsverk. Dessa reningsverk ersätterslamavskiljare, infiltrationer ochmarkbäddar. Reningsverket svararupp mot de högsta skyddsnivåerna vi har i Sverige.
Upplägget går ut på att DalaFrakt äråterförsäljare av den här produktensamtidigt som vi erbjuder tjänsten attinstallera reningsverket hos kunden.
Dessutom kommer vi att ha gemensam monter i under några avde kommande mässorna.
– Det här samarbetet ger oss fleraspännande möjligheter att utvecklaverksamheten på anläggningssidan, säger Mats Aspemo, VD påDalaFrakt.