0–4 stenmjöl

    Produkt som används för plattsättning och fyllnad. Kan även användas som jordförbättringar.

    Kategori: