0–32 bergkross

Används som bärlager för att stärka vägar och dylikt.

Kategori: