1 produkt

Stenmjöl

0–4 stenmjöl

Används för plattsättning och skyddsfyllning. Kan även användas som jordförbättringar och även som ytlager fotbollsplaner och ridbanor mm