Visar alla 6 resultat

Det här materialet används till vinterväghållning (sandningsmaterial).

Berg- och grusmaterial

Kalksingel

Används på grusvägar, i grusgångar, parkeringsytor mm

Berg- och grusmaterial

Makadam 16-32 BK

Används som dräneringsmaterial kring husgrunder och i bl.a. trekammarbrunnar. Används även till att gjuta på (under betongplatta).

Berg- och grusmaterial

Makadam 2-5 BK

Används ofta till halkbekämpning, men också som ytlager till trädgårdsgångar, på gårdsplaner och i rabatter men även som dräneringsmaterial kring husgrunder, samt plattläggning.

Berg- och grusmaterial

Makadam 2-6 BK

Används ofta till halkbekämpning, men också som ytlager till trädgårdsgångar, på gårdsplaner och i rabatter men även som dräneringsmaterial kring husgrunder, samt plattläggning.

Berg- och grusmaterial

Makadam 2-7 BK

Används ofta till halkbekämpning, men också som ytlager till trädgårdsgångar, på gårdsplaner och i rabatter men även som dräneringsmaterial kring husgrunder, samt plattläggning.