Anders Jansson

Anders Jansson

Telefon:
072-510 66 88

Telefon:
anders@branngardet.se

Styrelseordföranden har ett övergripande ansvar för styrelsearbetet.

I uppgifterna ingår att han gör följande:

 

  • Organiserar/leder styrelsens arbete.
  • Följer verksamheten & föreslår åtgärder.
  • Fastställer dagordning & kallar till sammanträde.
  • Är stödjande till VD.
  • Utvärderar styrelsen samt VD.
  • Företräder styrelsen & bolaget.