Ny väg i Leksand åt Leksandsbröd

Lastbil Grävmaskin Leksandsbröd

DalaFrakt har gjort en ny infart till fabriken Leksands Knäckebröd, i Leksand.
Uppdraget handlade om att bygga en helt ny väg över åkrarna.
Det innebär att DalaFrakt ansvarade för hela entreprenaden, från schaktning och vältning, till grusning och asfaltering.
Arbetet slutfördes hösten 2019.