Master till kunder

DalaFrakt har tecknat ett avtal med Scanmast i Mora.
Scanmast är ett företag som bygger radio/tv – och belysningsmaster till kunder som finns runt om i landet. Det kan vara allt från telefonmaster till master som ska lysa upp en fotbollsplan
Nu levereras dessa master till kunderna med hjälp av DalaFrakts kranbilar.
Ett uppdrag som också kräver teknisk kunskap av DalaFrakt.