Leksboda – markförvärv som skapar framtidsmöjligheter

DalaFrakt har köpt ett markområde på 77 000 kvadratmeter av Leksands kommun. Därmed skapas en spännande möjlighet för DalaFrakt att växa inom anläggningsområdet.
Det handlar om att möta kundernas önskemål om hantering av material.

Leksboda
Bilden visar när DalaFrakts Roger Odheden, t,v, och Mats Aspemo, skakar hand med Martina Hellgren, mark- och exploateringsansvarig på Leksands kommun i samband med affären.

DalaFrakt är bra på att ta emot material, bearbeta det, och sedan erbjuda återanvänt material till nya ändamål. Ett kretslopp som är bra för miljön.
Verksamheter som kommer att finnas på Leksboda är återvinning av asfalt, sortering och blandning av massor till matjord och mellanlagring av rena schaktmaterial i övrigt.
Det har tidigare skett vid Limhagens industriområde i Leksand. Men nu köper DalaFrakt ett fyra gånger större område vid Leksboda, strax norr om Leksand.
– Det ger oss större möjligheter att utveckla den hanteringen, vilket innebär att vi kan erbjuda våra kunder fler lösningar inom den här verksamheten, säger Thomas Jonsson, KMA på affärsområde Anläggning DalaFrakt.
Magnus Lindblad, anläggningschef på DalaFrakt, ser att den nya materialsamlingsplatsen vid Leksboda skapar nya och förbättrade logistikmöjligheter i materialhanteringen:
– Det gör hela vår verksamhet betydligt bättre och effektivare. Över huvud taget finns så många framtidsmöjligheter i Leksboda att vi inte ser dem alla i dag. Det är bara fantasin som sätter gränser för den nytta vi kommer att få i Leksboda, säger Magnus Lindblad.