Här uppmärksammas DalaFrakt

Nyligen arrangerade Stora Enso ett branschseminarium kring säkerhetsfrågor. Flera transortleverantörer var på plats. Då fick bland DalaFrakt fin uppmärksamhet.
Klicka på dessa länkar så får du se.
Ena länken är till Nordiska Projekt Industri och den andra går till transsportochlogistik.se, som är en mötesplats för lager-, transport- och logistikbranschen.

» http://nordiskaprojektindustri.se/gemensamt-fokus-pa-trafiksakra-transporter/

» http://www.transportochlogistik.se/20170926/6027/gemensamt-fokus-pa-trafiksakra-transporter