Fler nomineringar till samhällsbyggnadsstipendiet

Tobias Mårtensson, från Borlänge, har en stark drivkraft att inspirera barn och ungdomar till att utbilda sig inom teknik- och naturvetenskapliga ämnen.
Malin Floridan och Anders Åkerberg från Stora Skedvi arbetar med att utveckla närproducerad mat. De är kandidater till DalaFrakts Samhällsbyggnadsstipendium 2015.

Tobias Mårtensson var för drygt tio år sedan högstadielärare på Maserskolan i Borlänge när han noterade elevernas klena intresse för teknik- och naturvetenskapliga ämnen. Han lyckades, med hjälp av bidrag från Ljungbergsfonden, justera undervisningen så att den passade ungdomarna bättre. Resultatet blev att många fler elever från Maserskolan sökte teknik- och naturvetenskapliga linjer på gymnasiet.

Tobias Mårtensson
Tobias Mårtensson från Borlänge, drivs av att inspirera barn och ungdomar att utbilda sig inom teknik- och naturvetenskapliga ämnen.

Tobias blev senare projektledare i Högskolan Dalarna, med ansvar för Teknikerjakten, som skulle stimulera till utbildningar inom teknikområdet. Resultatet blev mycket bra. Andelen sökande till gymnasiets teknikutbildningar i Falun och Borlänge ligger långt över rikssnittet.
Nu är han chef för Framtidsmuseet i Borlänge och har fått möjlighet att utveckla sina idéer.
– Vi har lyckats skapa ett nytt modernt Framtidsmuseum med nya undervisningssalar för att bedriva spetsundervisning i naturvetenskap och teknik. Vi har upptäckt att det i grunden finns det ett stort intresse för dessa ämnen hos barn och ungdomar. Det gäller bara att förmedla det rätt, säger Tobias Mårtensson, som blev glad över nomineringen:
– Den här nomineringen gör mig verkligen glad. Det är en signal på att vi tillsammans på Framtidsmuseet arbetar rätt.
Juryn motivering
”Tobias Mårtensson är en hängiven och engagerad person som med stor framgång driver Framtidsmuseet med syfte att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland Dalarnas barn och unga. Med stort engagemang tar Tobias inte bara hand om verksamheten utan skaffar också finansiering, eftersom verksamheten inte får tillräckligt med pengar från det offentliga. Detta handlar verkligen om långsiktigt samhällsbyggande och Tobias har inte fått den uppmärksamhet han förtjänar.” 

Malin Floridan och Anders Åkerberg drivs av en passion att erbjuda marknaden närproducerad mat. För några år sedan öppnande de en saluhall i samma lokaler som Vika Bröd i Stora Skedvi. När Vika Bröd upphörde med verksamheten fick Malin och Anders ny energi som ledde till ett projekt för att återuppta tillverkningen av handgräddat knäckebröd. Resultatet blev produktion av Skedvi Bröd i Vika Bröds gamla lokaler. Säljstarten skedde den 3 december.

Skedvi Bröd
Anders Åkerberg och Malin Floridan från Stora Skedvi, arbetar med att utveckla närproducerad mat. Foto: Jonas Lindgren, Expose.

– Den verksamheten fick vi starta från grunden eftersom ugnar och allt annat som hört till Vikabröd var borta. Här är vi tacksamma mot de 700 personer som tillsammans samlade in 600 000 kronor och gjorde det möjligt att starta verksamheten, säger Anders Åkerberg.
I dag arbetar Malin och Anders för att utveckla verksamheten till ett matkulturcentrum i Stora Skedvi, med bland annat brödtillverkning, saluhall och restaurang. Tanken är att besökarna ska få en totalupplevelse kring fördelarna med närproducerad mat. De betonar också vikten av en god djurhållning.
– Vi gör detta för att mat är så roligt och intressant. Dessutom är det så viktigt för oss som bor och lever i landsbygden, säger Malin Floridan, som blev glad när de fick beskedet om nomineringen.
– Det är jätteroligt, samtidigt som vi får chansen att åter betona vikten av närproducerad mat.
Juryns motivering:
”Malin Floridan och Anders Åkerberg har startat saluhallen Visthusboden, som ligger i Stora Skedvi. Den ligger i Vikabröds gamla lokaler, där det nu tillverkas Skedvibröd. Deras marknad av närproducerad mat ligger helt rätt i tiden.”