Elin och DalaFrakt i samarbete för framtiden

DalaFrakt ger den unga generationen chansen och projektanställer Elin Hedman Eriksson, 24, från Rättvik, som ska arbeta fram ett nytt affärssystem.
Detta är resultatet av ett unikt samarbete mellan DalaFrakt och Högskolan Dalarna samt Högskolan Gävle.

Elin Hedman Eriksson
Elin Hedman Eriksson, ska arbeta fram ett nytt affärssystem åt DalaFrakt inom ramen för KTP-projektet

– Det är inspirerande att direkt få komma ut i verkligheten. Tänk att jag nu fått min första anställning två dagar innan examensdagen. Vilken start på yrkeslivet och spännande möjlighet för mig, säger Elin Hedman Eriksson, som är projektledare för Knowledge Transfer Partnership (KTP), där DalaFrakt har en viktig roll.
Knowledge Transfer Partnerships (KTP) kommer från Storbritannien och är ett utbyte mellan näringslivet och nyutexaminerade studenter kring områden som produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.
Högskolan Dalarna och Högskolan Gävle är först att introducera detta i Sverige. Öronmärkta EU-pengar gör det möjligt att driva projektet för att överbrygga glappet mellan näringsliv och högskola.
DalaFrakt är först i landet med att rekrytera en nyutexaminerad student inom ramen för KTP.
Inom DalaFrakt ser man detta som en kostnadseffektiv lösning för ett kraftfullt utvecklingsprojekt. Konkret handlar det om att skapa ett nytt affärssystem för framtiden. Det är en fördel att det arbetet leds av en person som Elin Hedman Eriksson, som har den yngre generationens perspektiv.
Elin Hedman Eriksson börjar på DalaFrakt den 1 juni – två dagar före sin examen – och ska vara projektanställd i två år.
Hon berättar att under sommaren blir det störst fokus på att lära känna företaget DalaFrakt. I höst börjar sedan själva arbetet med att skapa det nya affärssystemet som är ett stort och viktigt uppdrag.


Dessa är nyckelpersoner i KTP-projektet:
Erik Gropgård, DalaFrakt
Elin Hedman Erikssons närmaste kontakt på DalaFrakt. Erik Gropgård har tidigare erfarenhet av att byta affärssystem.
Carl Olsmats
Handledare från Högskolan Dalarna
Marjo Särkimäki
Affärscoach
Maria Thulemark
KTP-processledare
Lisa Jonason
Personalhandläggare Högskolan Dalarna