DalaFrakts framgångar vilar på en kraftfull affärsplan

DalaFrakt har samarbetat med Grand North i framtagandet av sin affärsplan.

DalaFrakt vore inte vad det är idag utan sin affärsplan. Ett hårt utvecklingsarbete på alla nivåer av organisationen har burit frukt, och utvecklingsarbetet fortsätter.

– De har tagit stora steg framåt som organisation och är väldigt bra på att hitta effektiva och bra arbetssätt, säger Thomas Boström, marknadsstrateg hos DalaFrakts samarbetspartner Grand North.

Affärsplanen – ryggraden

När Peter Mattsson tillträdde som VD på DalaFrakt blev en tidig åtgärd att initiera arbetet med en tydlig affärsplan. Idag berörs hela verksamheten av planen, på alla nivåer, och företagets framgångar kan spåras direkt till affärsplanen.

– Det här är ryggraden. Här framgår av vem, när och hur något ska göras. Vi ska veta att vi lägger tid på rätt saker och att det blir det resultat vi vill utifrån den tid vi har lagt ner, säger Peter Mattsson.

Imponerade av DalaFrakt

För att få till en bra och omfattande affärsplan tog han kontakt med en samarbetspartner från tidigare i sin karriär: Östersundsbaserade kommunikationsbyrån Grand North.

– Vi har haft en bra affärsrelation och jag vet att de är väldigt kompetenta och pålitliga, säger Peter.

Grand North är imponerade av DalaFrakts arbete.

– En av de saker de är duktiga på är uppföljning. De använder mätpunkterna i vardagen. Arbetet från idé  till handgripliga aktiviteter på grupp- och individnivå sker med en självklarhet, säger Pär-Magnus Kikajon, marknadsstrateg på Grand North.

Innehållet i affärsplanen

Affärsplanen är indelad i fem delområden, och styr allt som rör företagets verksamhet, från ledningsgrupp till grupp- och individnivå. Planen har tagits fram i en arbetsgrupp med ledningen från DalaFrakt tillsammans med Grand North. Den är dock i hög grad utformad utifrån synpunkter och behov från delägarna, alla åkerier och entreprenadföretag som är DalaFrakt.

– Här klargörs vad respektive affärsområde ska göra för att uppnå sina affärsmål, och så följer vi upp det i KPI:er för att se hur väl vi lyckas, berättar Peter Mattsson.

Hur har resultatet varit så här tre år sedan planen togs fram?

– Idag levererar vi och följer upp på de aktiviteter och strategier vi satt. Majoriteten har varit positiva. Vi har struktur, ordning och reda på företaget. Vi kan enkelt mäta KPI:er och ser en tydlig resultatförbättring, säger Peter Mattsson.

– Omvärldsbevakningen är oerhört viktig. Det gäller att ha “örat mot rälsen” eftersom så mycket påverkas av politiska beslut och världsläget. Riskbedömning och anpassningsförmåga är viktiga framgångsfaktorer, säger Pär-Magnus Kikajon.